VENYA'S PUPPIES

 back

 

Ever Gold Laion х Lestniza v Nebo iz Grafskoy

  
x
 

  

 

2 males & 3 females

All puppies are sold.


45 days

 

       


       


          

 

     

 

        
 


14 days


       
 

 

 

Copyright © 2004
by Tatjana Sagalovskaya